Activitats complementàries

  • ANGLÈS ORAL
  • PSICOMOTRICITAT
  • TALLER DE MÚSICA
  • INFORMÀTICA
  • FILOSOFIA 3-18