Activitats complementàries

  • ANGLÈS ORAL
  • TALLERS DE TREBALL D'INTEL·LIGÈNCIES MULTIPLES
  • INFORMÀTICA
  • FILOSOFIA 3-18
  • TALLER D'ESCACS