El caminar de l'escola

Arribem al present gràcies a l'existència d'un passat. Com atletes, ens passem la torxa amb l'esperança d'un món millor.

 Tots els que avui formem part d'aquesta comunitat pensem que el seu present ha estat possible gràcies a l'esforç i a la participació de molts mestres, pares, alumnes..., que han anat obrint camí.

 A continuació, anomenem un grup de professionals en representació de tots els que han format part de l'ahir de l'Escola.

Margarita Banús Llonch                           Antònia Santanach de Niñerola
Montserrat Vilarrodona Iglesias            Isabel Giménez Membrive
Teresa Pasqual                                            Mª Dolores Cuñado del Pino
M. Teresa March Pellisé                           Rosa Mª Chueca
Montserrat Bescós                                    Esther Resina
José Verde Aldea                                        Matilde Llobet Arnan
Vicens Casals Grau                                      José Niñerola Bonet
Lluís Torrents                                               Andrés Cámara Valero
Rafel Martinez                                             Eulàlia Gibert Fontcuberta
Concepció Gea                                             Núria Mas Codina
M. Gràcia Balada                                         Montserrat Medalla
Carme Barbany Triadú                               Manel Gener Viaña
Teresa Solé                                                    Rosa Font