Dj, 10/11/2016 - 20:03 h. Editor

Els nens i nenes d' educació Infantil 5 anys B treballem el concepte d'esfera, cilindre i prisme.