L'escola ahir

L'ESCOLA AHIR

 

El Col·legi Jardí és una institució educativa fundada l'any 1946. D'ençà, el nostre Centre a Granollers s'ha caracteritzat per una ininterrompuda trajectòria de realitzacions en el camp de l'ensenyament.

 

Amb el temps les nostres instal·lacions s'han transformat per adequar els espais a les noves exigències.

 

L'Escola, amb la seva dinàmica de funcionament, ha cercat sempre la renovació i ha mantingut a través dels anys uns valors pedagògics que li han permès ser sensible i oberta als canvis que experimenta la nostra societat amb l'ajuda d'un professorat implicat, innovador i en constant perfeccionament.