SIOE - Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant

Els alumnes de l'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat disposen de la figura d'un professional a qui poden consultar les possibles sortides formatives en acabar l'Educació Secundària. Així, reben suport informatiu detallat i actualitzat d'aquells estudis i cursos de formació que els alumnes vulguin consultar.

 

OBJECTIUS GENERALS

·        Posar a l'abast dels alumnes tota la informació actualitzada sobre estudis reglats i no reglats que pugui necesitar.

·        Potenciar un clima de confiança i bona comunicació en les entrevistes personals per tal que els alumnes se sentin orientats i recolzats.

·        Orientar els alumnes a partir de l’estudi previ del seva informació personal.

·        Concertar entrevistes amb els pares o tutors quan ells mateixos ho demanin o quan l'orientador o tutor ho cregui necessari.

·        Programar activitats complementàries de coneixement i dinamització del servei.

·        Programar activitats de difusió informativa sobre temes d'interès general relacionats amb l’orientació acadèmica i professional.

.    Organitzar una reunió d'orientació adreçada als pares dels alumnes de 4t d'ESO.

.    Programar la realització del test vocacional que realitza un gabinet psicopedagògic extern al centre.

La persona responsable d'aquest servei enguany és el Sr. Sergi Pascual, especialitzat en orientació professional i acadèmica.