Educació infantil

L'educació és un procés creador i dinàmic que exigeix la participació activa i creativa de tots els que hi estem implicats (pares, mestres, infants...). Els objectius que ens proposem han de permetre als nens/es superar amb èxit les etapes posteriors.
Un equip pedagògic, format per mestres titulades en Educació Infantil i especialistes en matèries complementàries, treballa aplicant noves metodologies amb il·lusió i esperit innovador.

PRIORITZEM:

 -   L'afectivitat, que permet que els nens i les nenes creixin d'una manera segura i estable.

 -   El joc inherent en els infants, que afavoreix la comprensió de la realitat.

 -   La socialització, que implica coneixement d'un mateix i de les aptituds pròpies, i que ha de generar l'autoestima i capacitat de comunicació i relació amb les altres persones.

 -   La necessitat de crear un espai ambiental acollidor i relaxat per facilitar l'adaptació dels alumnes de 3 anys.

 Tot l'equip treballa per aconseguir les condicions necessàries perquè cada infant pugui desenvolupar les seves capacitats i avançar en el seu procés amb un ritme propi.

 

ACTIVITATS I APRENENTATGES

La manera com s'aprèn és tan rellevant com el que s'aprèn i els procediments       adquireixen molta importància.

En aquest sentit, oferim un Projecte Curricular coherent que inclou:

 

- Formació en valors.
- Programa de Filosofia 3-18.
- Expressió oral.
- Llengua anglesa des dels 3 anys.
- Raonament lògic i matemàtic.
- Prelectura, lectura a nivell individual i preescriptura.
- Descoberta d'un mateix i psicomotricitat.
- Coneixement de l'entorn natural i social, treball per projectes.
- Bits d'intel·ligència.
- Informàtica i TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació);
- Experimentació (programa ciències 3/6).
- Llenguatge musical.
- Natació (optativa).